Val av användargrupp

Första hjälpen / akut bergsmedicin

9 / 9 Element
AvaLife Avancerad kamraträddning och organiserad räddning Basic Life Support (BLS)
23
Svenska
1216-1185
3 (10.02.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
AvaLife kamraträddning Basic Life Support (BLS)
23
Svenska
1216-1186
3 (10.02.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
AvaLife Organiserad räddning Advanced Life Support (ALS)
23
Svenska
1216-1184
3 (10.02.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Behandla, övervaka och skydda skadade på plats
Medicinsk behandling av skadad på plats.
14
Svenska
1201-1106
2 (10.12.2023)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Flytta personen från hålrummet längst fram i gropen
Åtgärder och överväganden för att flytta personen från hålrummet längst fram i gropen.
14
Svenska
1201-1105
3 (10.12.2023)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Inblåsningar
Genomförande av inblåsningar, för HLR-utbildade.
14
Svenska
1201-1104
2 (10.12.2023)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Initial medicinsk bedömning av den skadade
De första viktiga stegen i den medicinska bedömningen av den skadade.
16
Svenska
1201-1102
2 (10.12.2023)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Lägg personen på rygg för effektivast HLR
De flesta begravda hittas med ansiktet nedåt. Detta utgör en extra utmaning för räddarna, som måste starta utvärdering och behandling så snart de har tillgång till huvud och bröstkorg.
16
Svenska
1201-1101
5 (10.12.2023)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Starta medicinsk behandling under tiden den skadade grävs fram fullständigt
Om en person begravs i en lavin sjunker överlevnadschanserna med den hisnande takten av 2 % per minut. Därför måste den medicinska behandlingen starta direkt när huvud och bröstkorg är frilagda, medan resten av kroppen håller på att grävas fram.
14
Svenska
1201-1103
3 (10.12.2023)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer