Val av användargrupp

Lavinräddning

63 / 63 Element
Airport Approach
Jämförelsen med att landa ett flygplan och de olika faserna i ett transceiversök inkluderar många av de viktiga punkterna att komma ihåg, såsom en god balans mellan sökhastighet och sökprecision eller avståndet mellan enheten och snöytan.
21
Svenska
1201-1009
10 (19.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Avancerat signalsök
Signalsök för avancerade användare, med speciella procedurer för mycket stora laviner och laviner där begravda har tryckts ner under snön utanför den synliga delen av lavinkäglan. Här behandlas även viktiga överväganden avseende begränsningar i sökbred.
17
Svenska
1201-1042
6 (26.01.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Bärmetoder
Hur du bär din transceiver på ett säkert sätt.
21
Svenska
1201-1006
5 (19.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Finsök i cirkel
Precis finsöksteknik för mycket djupa begravningar, såsom begravda personer i terrängfällor, smala bäckfåror eller glaciärsprickor.
18
Svenska
1201-1047
7 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Finsök med korsmönster
21
Svenska
1201-1017
5 (19.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Flera begravda [Markingsfunktion]
Handlingssekvensen när man löser ett scenario med flera begravda med hjälp av transceiverns markeringsfunktion.
21
Svenska
1201-1011
5 (19.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Flera räddare vid finsök och punktsök
Mest effektiva användandet av resurserna då flera räddare samarbetar i de två sista sökfaserna. Tack vare tydlig kommunikation och fysisk separation av arbetsområdena sparar teamet tid, vilket leder till ökad överlevnadschans.
20
Svenska
1201-1018
4 (19.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Förbättra den mentala kartan genom att analysera det analoga ljudet
Användande av analogt ljud med en modern tillämpning, som "ljudkontroll", är lätt att lära ut och det gör det möjligt att bygga upp och uppdatera den "mentala kartan" över räddningsscenariot baserat på pålitlig och omedelbar (realtid) ljudåterkoppling.
18
Svenska
1201-1038
5 (26.01.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Förhållande mellan hastighet, precision och upplösning
Sökhastighet, precision och upplösning representerar de tre viktigaste variablerna för generisk sökteori. För avancerade räddare är förståelsen för kombinationen av dessa variabler och de taktiska aspekterna, nyckeln till ett lyckat sök.
18
Svenska
1201-1045
3 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Gathering and Documenting Location-Specific Information of the Accident and Search and Rescue Operation
5
Innehållet finns inte på Svenska. Använd Engelska istället.
1201-1077
1 (17.10.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Grundläggande snötransportband
Grundläggande snötransportband ger en effektiv framgrävning av en begravd person redan efter mycket kort instruktionstid.
Systemet är optimerat för genomsnittsligt begravningsdjup. Specialfall kan hanteras bättre med den fulla versionen av snötransportbandet.
21
Svenska
1201-1010
8 (19.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Grupptest
Grupptestet verifierar att alla tranceivrar i gruppen är påslagna och fungerar korrekt. Detta systematiska tillvägagångsätt ger kvantitativa avståndskontroller dagligen eftersom det görs med ett definerat avstånd med minsta möjliga krav på sändarstyrka och mottagningskänslighet. Medan det enkla grupptestet bara kontrollerar deltagarens sändarfunktion och ledarens mottagningsfunktion, verifierar det dubbla grupptestet både sök- och sändarfuktionen hos både deltagare och ledare.
21
Svenska
1201-1013
5 (08.12.2020)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Hur man tolkar…
Nyckeln till framgång är att korrekt kunna tolka avståndsindikeringen och genom att använda informationen om flera begravda som transceivern ger, kunna skapa en mental bild av räddningsscenariot. Genom att korrekt förstå situationen kan man ta de rätta besluten avseende den bästa sök- och räddninssgstrategin.
21
Svenska
1201-1019
7 (18.01.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Idealiskt förhållande mellan hastighet och precision
Ett idealiskt förhållande mellan sökhastighet och sökprecision leder till bästa sökprestanda: Så fort som möjligt, så precist som möjligt.
20
Svenska
1201-1016
6 (19.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Mikrobox
Lösa komplexa scenarier med flera begravda under finsök, när sökning efter flera saknade i standardläge inte har fungerat.
18
Svenska
1201-1048
4 (02.12.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Mikrosökmönster (dynamiskt)
Lös Komplexa situationer med flera begravda med hjälp av adaptiva alternativa sökstrategier.
19
Svenska
1201-1037
2 (20.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Nödplan
20
Svenska
1201-1044
6 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Nödsamtal [Mobil- satelittelefon, radio, PLB]
Rapportera olycka till räddningstjänsten.
20
Svenska
1201-1015
6 (07.09.2020)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Optimera överlevnadschanserna (begravningsdjup)
Hur du lyckas med "Greatest Good for the Greatest Number" när ni har för lite räddningsresurser? Eftersom de som är begravda på grunt eller medelstort djup behöver mindre resurser för att räddas och har större överlevnadschanser, är det rekommenderat att prioritera dem innan man gräver fram de på större djup, vilket kostar mycket extra resurser medan överlevnadschanserna är begränsade.
19
Svenska
1201-1039
3 (20.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Optimera överlevnadschanserna för så många som möjligt
Hur man uppnår "Greatest Good for the Greatest Number" när man har begränsningar i räddningsresurser. Följande kommer att leda till ökad framgång: ta i beaktande begravningsdjupet, terrängen, träd och vitaldata, när man definierar sin strategi. De begravda som har en större överlevnadschans, som behöver färre räddningsresurser, kommer att bli prioriterade.
18
Svenska
1201-1046
5 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Overview of Leadership Tasks in Rescue Operations
Tasks for managing a rescue operation.
5
Innehållet finns inte på Svenska. Använd Engelska istället.
1201-1071
2 (17.10.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Personlig räddningsutrustning
Personlig räddningsutrustning för färdsel i lavinterräng.
21
Svenska
1201-1007
5 (19.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Positionssondering med spiralsondering
Genom att fastställa positionen på den begravda, genom flera sondträffar med sondspiral, är det mäjligt att optimera startpunkten och riktningen på snötransportbandet. Detta minskar risken för mekaniska skador och tiden till friläggande av huvudet.
18
Svenska
1201-1043
5 (04.12.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco Finsök
Finsök med Recco
15
Svenska
1201-1053
8 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco Flera begravda
Strategi för hur man söker med Recco om man har flera begravda.
14
Svenska
1201-1058
6 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco Flera Reccosökare i närheten [Avancerat]
Avancerade tekniker för hur man söker med Recco när det finns andra Recco i närheten.
14
Svenska
1201-1061
10 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco flera som söker med Recco
Strategi för hur man genomför sök med flera Reccosökare.
14
Svenska
1201-1056
5 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco förberedelser inför sökning
Förberedande steg inför sökning med Recco.
16
Svenska
1201-1051
6 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco grovsök
Grundläggande grovsök med Recco.
16
Svenska
1201-1052
6 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco Grovsök [Avancerat]
Avancerat grovsök med Recco.
14
Svenska
1201-1062
5 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco Punktsök
Punktsök genom att sondera i en spiral.
14
Svenska
1201-1054
5 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco signalsök
Procedurer för Reccosök och alla viktiga punkter rörande sökbredd och sökning på en sluttning.
16
Svenska
1201-1049
7 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco Signalsök (avancerat)
Avancerade tekniker vid sök med Recco.
14
Svenska
1201-1059
7 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco Sök i närheten av sondkedja
Sök med Recco i närheten av en sondkedja.
14
Svenska
1201-1063
7 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco Sökning efter ytterligare begravda
Sökning efter ytterligare begravda, med Recco.
14
Svenska
1201-1065
6 (02.12.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco Sökning i andra räddares omedelbara närhet
Sök med Recco i närheten av andra räddare.
14
Svenska
1201-1064
7 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco Sökning i par
Strategi för hur man gör Reccosök i par.
14
Svenska
1201-1057
7 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco test och batterier
Procedurer för test och laddning av Recco.
16
Svenska
1201-1050
6 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Recco översikt sökfaser
Översikt över de olika sökfaserna med Recco.
14
Svenska
1201-1055
6 (02.12.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Scope of Task for Equipment and Communication in Organized Avalanche Rescue
Tasks for logistics, communication and equipment management.
5
Innehållet finns inte på Svenska. Använd Engelska istället.
1201-1075
4 (17.10.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Scope of Task for Leadership Support in Organized Avalanche Rescue
5
Innehållet finns inte på Svenska. Använd Engelska istället.
1201-1076
2 (17.10.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Självtest och batteritest
22
Svenska
1201-1005
6 (17.06.2020)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Snötransportband, användning av koordinator/grävledare
Kriterier för när det är lämpligt att utse en koordinator.
18
Svenska
1201-1034
7 (20.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Snötransportband, beräkning av optimalt antal räddare
Fastställa det optimala antalet räddare vid grävning med snötransportbandet.
19
Svenska
1201-1035
6 (20.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Snötransportband, första visuella kontakten
Procedurer efter första visuella kontakt med den saknade.
19
Svenska
1201-1028
6 (05.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Snötransportband, rotationer
Rotation av räddarna inom snötransportbandet för att förhindra utmattning och säkerställa effektiv grävning över längre tid.
18
Svenska
1201-1024
3 (27.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Snötransportband, skapa ytterligare plats för medicinsk behandling
När det är dags att göra utgrävningsplatsen större, för mer medicinsk behandling.
19
Svenska
1201-1036
6 (26.01.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Snötransportband, start / uppställning av räddare
19
Svenska
1201-1021
3 (27.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Snötransportband, ta bort hög med uppskottad snö
Effektiv bortgrävning av ackumulerad snö i änden av snötransportbandet för att förhindra att arbetsytan blir trängre och mer ineffektiv.
19
Svenska
1201-1025
4 (27.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Snötransportband, transport av snö
Ergonomisk grävning och definiering av bredden på snötransportbandet.
18
Svenska
1201-1022
3 (27.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Snötransportband, uträkning av längd
Fastställa längden på snötransportbandet beroende på djupet och lutningen på sluttningen.
19
Svenska
1201-1033
6 (04.08.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Snötransportband, utskärning av block
Skär block då snön är för hård att paddla eller skyffla.
19
Svenska
1201-1027
3 (05.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Sondering: Punktsondering med sondspiral
Teknik för punktsondering.
17
Svenska
1201-1067
5 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Sondering: Ytsondering - Finsondering
Tekniker vid finsondering
17
Svenska
1201-1069
4 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Sondering: Ytsondering - grovsondering
Tekniker vid grovsondering.
17
Svenska
1201-1068
10 (22.07.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Sondstrategi, ordningsföljd
Systematisk åtgärdslista för sondering.
17
Svenska
1201-1066
7 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Störningar: förstå, upptäcka behärska
Förstå vilka problem störningar kan orsaka, hur man skiljer mellan "riktig signal" och "falska positiva indikationer" och hur man söker i kraftigt störda områden.
19
Svenska
1201-1031
5 (19.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Säkerhets- och nödutrustning
21
Svenska
1201-1004
4 (17.06.2020)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Sökfaser vid lavinräddning med transceiver
Denna översikt visar de fyra sökfaserna vid lavinräddning med transceiver. Denna handlingssekvens ger ett effektivt och systematiskt sök efter begravda personer.
21
Svenska
1201-1012
2 (19.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Sökning efter begravda utan transceiver
Procedur för kamraträddning när det finns helt begravda personer utan transceiver.
19
Svenska
1201-1041
7 (21.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Sökstrategi vid flera begravda
Procedurer för hur man med en lavintransceiver löser scenarier med flera begravda. Att använda de användarvänliga och effektiva markeringsfunktionerna är alltid första alternativet. Men det är bra att veta, baserat på pålitliga kriterier, när det är dags att byta till en alternativ sökstrategi: statiskt mikrosökmönster eller trecirkelmetoden.
19
Svenska
1201-1020
13 (03.02.2021)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Undvik störningar
Viktiga åtgärder för att undvika störningar vid användning av transceiver.
21
Svenska
1201-1008
10 (19.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer
Var man gräver när sonden inte når ner
Sök- och grävprocedur när en sondträff inte är möjlig eller inte är trolig pga. begravningsdjupet och / eller det finns för mycket bråte i snön t.ex. träd, sten eller is.
19
Svenska
1201-1040
5 (20.11.2019)
Priset beror på användargrupp och applikation.
För att beräkna priset, lägg ett element i kundvagnen och välj användargrupp och applikation.
Detaljer