Ämnen

MountainSafety.info håller just nu på att bygga upp fler ämnen. Efter Lavinräddning, som råkade vara första ämnet, är akut bergsmedicin nästa logiska steg eftersom samverkan mellan lavinräddning och det första medicinska omhändertagandet på plats, är kritiskt för en positiv utgång. MountainSafety.info är dock inte låst vid lavin- eller vinterrelaterade ämnen. Innehållet skall i framtiden täcka alla aspekter rörande säkerhet i bergen, såsom klippa, is, glaciär, navigation, bergsväder, beslutsfattande etc.
Konsekvent innehåll och terminologi inom ett ämne och mellan relaterade ämnen är en av de viktigaste fördelarna med innehållet i MountainSafety.info.
Alla översättningar görs av erfarna gruppmedlemmar som är 100 % familiära med metoderna, teknikerna, systemen och strategierna, både vad avser det operativa och ur ett instruktörsperpektiv. 
För att uppnå dessa mål, sammarbetarar gruppen inte bara vid skapandet av materialet utan också genom att instruera tillsammans vid kurser. Detta säkerställeren en hög nivå av synkronisering och gemensam praktisk förståelse.
Lavinräddning
Lavinräddning är det första ämnesområdet i MountainSafety.info.
I vår arbetsgrupp har vi viktiga representanter från alla användargrupper och användarnivåer, från Österrike, Bosnien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Frankrike, Tyskland, Holland, Island, Italien, Japan, Norge, Polen, Slovakien, Slovenien, Sverige, Schweiz, USA.
Under en fyraårsperiod har vi med gemensamma krafter prövat och utarbetat "Best Practice in Avalanche Rescue". Som första grupp har vi samtidigt utvecklat ett sätt att arbeta tillsammans internationellt. Vi har också utvecklat en helt ny web-baserad portal.
Utforska
Första hjälpen / akut bergsmedicin
Innehållet utvecklas för närvarande i ett samarbete mellan gruppmedlemmar som representerar många olika länder, användargrupper och användningsområden.
Utforska