Izberite uporabniško skupino

Prva pomoč / Gorska nujna medicinska pomoč

9 / 9 Elementi
AvaLife Napredna tovariška pomoč in organizirano reševanje BLS
23
Slovenščina
1216-1185
2 (10.02.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
AvaLife Organizirano reševanje ALS
23
Slovenščina
1216-1184
2 (10.02.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
AvaLife Tovariška pomoč BLS
23
Slovenščina
1216-1186
2 (10.02.2021)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Premaknite pacienta z dna snežne luknje
Zaporedje dejanj pri premikanju pacienta z dna snežne luknje.
14
Slovenščina
1201-1105
1 (10.12.2023)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Reševalni vpihi
Zaporedje ukrepov za reševalni vpih usposobljenih reševalcev BLS.
14
Slovenščina
1201-1104
1 (10.12.2023)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Za učinkovit KPO pacienta obrnite na hrbet
Večino zasutih v snežnih plazovih najdemo obrnjene z obrazom navzdol. To predstavlja dodaten izziv za reševalce, ki bi morali začeti z oceno stanja in zdravljenjem zasutega, takoj ko imajo dostop do glave in prsnega koša.
16
Slovenščina
1201-1101
3 (10.12.2023)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Začetna medicinska ocena bolnika v snežnem plazu
Pomembni prvi koraki medicinske ocene bolnika v snežnem plazu
16
Slovenščina
1201-1102
2 (10.12.2023)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Začnite zdravljenje, medtem ko se zasutega dokončno odkopava
Pri zasutju v snežnem plazu se možnosti preživetja manjšajo z neverjetno hitrostjo 2% na minuto. Zdravljenje se mora torej začeti takoj, ko se osvobodi glava in prsni koš, medtem ko izkop preostalega dela telesa še poteka.
14
Slovenščina
1201-1103
3 (10.12.2023)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Zdravite, spremljajte in zaščitite bolnika na kraju samem
Medicinsko zdravljenje bolnika na kraju samem.
14
Slovenščina
1201-1106
2 (10.12.2023)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti