Izberite uporabniško skupino
Spremeni nastavitve kupca
nalaganje predogleda
Trenutno predogled ni na voljo

Optimizacija možnosti preživetja za vse zasute osebe

nalaganje predogleda
Trenutno predogled ni na voljo
Kako doseči "Najboljši izplen za največje število", ko imamo na voljo premalo reševalcev. Govorimo o globini zasutja, terenu, ovirah, prisotnosti življenskih funkcij, ko pravilna odločitev o zaporedju opravil  vodi k boljšemu uspehu. Zasuti z večjimi možnostmi za preživetje  ima prednost.
18
1201-1046
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.