Izberite uporabniško skupino
Spremeni nastavitve kupca
nalaganje predogleda
Trenutno predogled ni na voljo

Skupinski test

nalaganje predogleda
Trenutno predogled ni na voljo
S skupinskim testom preverimo ali jsooddajniki članov skupine pravilno vklopljeni. Ta sistematični pristop omogoča vsakodnevno kvantitativno preverjanje signala, saj se preizkus izvaja na določeni preskusni razdalji z minimalnimi zahtevami za jakost polja in občutljivost sprejemnika. Medtem ko enosmerni test skupine preverja samo funkcijo oddajanje signala in funkcijo ISKANJE vodje skupine, dvosmerni test preverja ISKANJE in pošiljanje udeležencev in vodje.
21
1201-1013
8 (08.12.2020)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.