Izberite uporabniško skupino
Spremeni nastavitve kupca
nalaganje predogleda
Trenutno predogled ni na voljo

Klic v sili (Mobilni/satelitski telefon, Radijski oddajnik, ...)

nalaganje predogleda
Trenutno predogled ni na voljo
Sporočilo o nesreči reševalcem
20
1201-1015
9 (07.09.2020)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.