Izberite uporabniško skupino
Spremeni nastavitve kupca
nalaganje predogleda
Trenutno predogled ni na voljo

Pristajanje letala

nalaganje predogleda
Trenutno predogled ni na voljo
Podobnost med pristajanjem letala in različnimi fazami iskanja z lavinsko napravo  vsebuje veliko pomembnih "pravil", mot je na primer razmerje med hitrostjo iskanja in natančnostjo iskanja ali razdalje lavinske naprave od površine snega.
21
1201-1009
10 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.