Izberite uporabniško skupino

Reševanje v snežnem plazu

60 / 60 Elementi
Določanje položaja telesa s spiralnim sondiranjem
Z določanjem položaja telesa s spiralnim sondiranjem je možno doseči optimalno mesto za začetek odkopavanja s "Tekoči trak".  Na ta način se izognemo možnim poškodbam zasutega med odkopavanjem in skrajšamo čas dostopa do glave.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1043
6 (04.12.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Faze iskanja pri iskanju z lavinsko napravo
Ta pregled postopka vam prikaže štiri faze iskanja z lavinsko napravo. To je tudi zaporedje opravil, ki omogočijo učinkovito in sistematično iskanje zasutega.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1012
6 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Fino iskanje v križih
Tehnika iskanja z nparavo, da določimo najbolj točno mesto preden začnemo sondirati.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1017
5 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Globoko zasuti - Fino iskanje v krogu
Natančna tehnika iskanja zelo globoko zasutih, zasutih v razpokah, ...
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1047
11 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Idealno razmerje med hitrostjo in natančnostjo
Idealno razmerje med hitrostjo iin natančnostjo skanja vodi z najboljšemu rezultatu iskanja. Najhitreje, kot je mogoče, natančno, kot je nujno.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1016
5 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Iskanje signala - napredno
Iskanje signala za napredne uporabnike s posebno proceduro primerno za zelo velike plazove ali ko plaz žrtev potisne pod vidni konec plazovine. Vsebuje pomembne informacije o omejitvah iskalnega območja.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1042
16 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Iskanje v Mikro pasovih (dinamično)
Reševanje problema več hkrati zasutih z prilagojeno iskalno metodo
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1037
13 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Izboljšajte možnost preživetja (Globina zasutja)
Kako doseči "največjo korist za največje število", če vam primanjkuje sredstev za reševanje? Ker zasute osebev plitvi in povprečni globini potrebujejo manj časa in imajo večje možnosti za preživetje, se priporoča, da jih  obravnavamo prednostno pred izkopavanjem globoko zasutih, ki zasedejo veliko reševalcev in časa, verjetnost preživetja pa je minimalna.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1039
6 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Izogibanje motnjam
Pomembni postopki, da se izognemo motnjam med uporabo lavinske naprave.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1008
9 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Kako si razlagamo ...
Sposobnost pravilne razlage pokazatelja razdalje in izdelava miselnega vzorca za reševanje z uporabo informacij, ki jih nudi naprava je ključ do uspeha. Pravilno razumevanje situacije omogoča izbiro prave odločitve o najboljši strategiji reševanja.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1019
7 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Kako uporabiti analogni ton za izboljšanje vašega miselnega vzorca
Uporaba anlognega zvoka in napredni, moderni način dela, kot je na primer "kontrola zvoka" omogoča lažje učenje in razumevanje situacije. Z uporabo analognega zvoka smo uspešnejši pri izdelavi miselnega vzorca.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1038
7 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Kje kopati, ko je dotik s sondo nemogoč
Postopki iskanja in izkopavanja, ko je dotik s sondo onemogočen ali neuspešen zaradi globine zasutja in/ali je plazovina "pokrita" s skalami, drevjem, ...
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1040
5 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Klic v sili (Mobilni/satelitski telefon, Radijski oddajnik, ...)
Sporočilo o nesreči reševalcem
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1015
9 (24.05.2020)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Mikro okvir
Rešuje problem iskanja več zasutih hkrati med finim iskanjem, ko nači iskanja z "digitalnim" načinom ni uspešen.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1048
7 (02.12.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Motnje: Razumemo, zanamo, odpravimo
Razumevanje katere težave lahko povzročijo motnje, kako razločiti pravi signal od lažnega  in kako iskati v zelo neugodnih pogojih.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1031
7 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Način iskanja, ko je zasutih več oseb hkrati
Postopek za rešitev primera z lavinsko napravo, ko je zasutih več oseb hkrati. Izbira prednosti uporabnikom prijaznih in učinkovitih funkcij označevanja je prva izbira. Na podlagi zanesljivih meril je koristno določiti, kdaj je čas za prehod na alternativno strategijo iskanja:Iskamje v Mikro pasovih ali Metoda treh krogov.Postopki za reševanje več scenarijev pokopa s sprejemnim oddajnikom. Izbira prednosti uporabnikom prijaznih in učinkovitih funkcij označevanja je prva izbira.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1020
12 (27.04.2020)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Način nošenja naprave
Kako najprimerneje nositi lavinsko napravo.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1006
6 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Načrt iskanja
Kontrolni list za boljše načrtovanje tovariške pomoči.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1044
5 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Dodaten prostor za NMP
Kdaj povečati izkopani rostor za delovanje NMP.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1036
8 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": dolžina kanala
Določitev optimalne dolžine "Tekočega traku" v odvisnosti od globine zasutega in naklona pobočja.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1033
6 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Koordinator
Kdaj določiti koordinatorja izkopavanja?
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1034
6 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Menjava
Menjave kopačev v postavitevi "Tekoči trak", da se izognemo poškodbam in dosežemo boljšo učinkovitost.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1024
7 (27.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Odstranjevanje snega
Učinkovito odstranjevanje snega, ki se nabira na koncu  "Transportnega traku", da se izognemo neučinkovitosti.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1025
6 (27.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Optimalno število kopačev
Določitev optimalnega števila kopačev za "Tekoči trak"
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1035
8 (20.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Prvi vidni kontakt z zasutim
Postopek ob prvem kontaktu z zasutim!
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1028
9 (05.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": razmeščanje kopačev
Najboljša tehnika za odkopavanje zasutih z jasno definicijo kako so porvnani kopači in kje začnejo kopati.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1021
11 (27.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Sekanje blokov
Sekaj bloke, ko je površina pretrda za "pometanje".
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1027
4 (05.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje "Tekoči trak": Transport snega
Ergonomsko odkopavanje in določitev širine "Tekočega traku".
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1022
7 (27.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Odkopavanje, "Tekoči trak": osnovna postavitev
Osnovni "Tekoči trak" omogoča učinkovito izkopavanje zasutega že z minimalnim treningom. Način izkopavanja je prilagojen različnim globinam zasutja. Posebni primeri so lahko rešeni bolj učinkovito s poznavanjem napredne metode "Tekoči trak".
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1010
10 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Optimizacija možnosti preživetja za vse zasute osebe
Kako doseči "Najboljši izplen za največje število", ko imamo na voljo premalo reševalcev. Govorimo o globini zasutja, terenu, ovirah, prisotnosti življenskih funkcij, ko pravilna odločitev o zaporedju opravil  vodi k boljšemu uspehu. Zasuti z večjimi možnostmi za preživetje  ima prednost.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1046
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Osebna reševalna oprema
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1007
5 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Pristajanje letala
Podobnost med pristajanjem letala in različnimi fazami iskanja z lavinsko napravo  vsebuje veliko pomembnih "pravil", mot je na primer razmerje med hitrostjo iskanja in natančnostjo iskanja ali razdalje lavinske naprave od površine snega.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1009
10 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Razmerje med hitrostjo, natančnostjo in ločljivostjo
Hitrost iskanja, natančnost in ločljivost (mreža) predstavljajo tri ključe za generično teorijo iskanja. Za napredne iskalce, ki razumejo interakcijo med temi tremi spremenljivkami in praktično uporabnostjo je to ključ za uspeh v katerikoli situaciji iskanja.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1045
9 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Faze iskanje, Pregled
Pregled faz iskanja z Recco napravo.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1055
9 (02.12.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Fino iskanje
Fino iskanje z Recco napravo
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1053
5 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje naslednjega zasutega
Iskanje z Recco naslednjega zasutega.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1065
8 (02.12.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje signala
Postopek iskanja signala Recco in vse pomembne točke glede širine  iskalnega traku in iskanja na nagnjenem terenu.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1049
9 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje signala [Napredno]
Napredne tehnike uporabe Recco naprave.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1059
10 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje v bližini drugih reševalcev
Iskanje z Recco v bližini drugih reševalcev.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1064
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje v smeri
Začetno iskanje v smeri z Recco napravo.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1052
8 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje v smeri [Napredno]
Napredno iskanje z Recco v smeri.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1062
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje, dva iskalca
Strategija iskanja z Recco, ko sta na voljo dva reševalca.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1057
6 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Iskanje, več iskalcev hkrati
Strategija iskanja z Recco z več reševalci hkrati.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1056
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Priprava na iskanje
Koraki, ki jih moramo narediti pred začetkom iskanja z Recco.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1051
6 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: skanje v bližini sonderske vrste
Iskanje z Recco v bližini sonderske vrste.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1063
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Test naprave in baterije
Test naprave Recco in polnjenje baterij.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1050
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Točkovno iskanje/sondiranje
Točkovno iskanje s spiralno tehniko sondiranja.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1054
6 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Več hkrati zasutih
Strategija iskanja z Recco, ko imamo več hkrati zasutih.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1058
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Recco: Več reševalcev hkrati [Napredno]
Napredne tehnike uporabe Recco naprave z več reševalci hkrati.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1061
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Selftest in test baterij
Informacije o "self testu" naprave in testu baterij
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1005
9 (02.05.2020)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Skupinski test
S skupinskim testom preverimo ali jsooddajniki članov skupine pravilno vklopljeni. Ta sistematični pristop omogoča vsakodnevno kvantitativno preverjanje signala, saj se preizkus izvaja na določeni preskusni razdalji z minimalnimi zahtevami za jakost polja in občutljivost sprejemnika. Medtem ko enosmerni test skupine preverja samo funkcijo oddajanje signala in funkcijo ISKANJE vodje skupine, dvosmerni test preverja ISKANJE in pošiljanje udeležencev in vodje.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1013
8 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Sondiranje: Sondiranje območja v pravokotni špirali
Tehnika sondiranja majhnega območja.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1067
9 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Sondiranje: Sondiranje terena - Fino sondiranje
Tehnika finega sondiranja
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1069
6 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Sondiranje: Sondiranje terena - Sondiranje v vrsti
Tehnika sondiranja v vrsti.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1068
6 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Strategija sondiranja: Zaporedje opravil
Sistematično zaporedje opravil temelji na priporočilu ICAR AVA REC 11.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1066
11 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Več hkrati zasutih
Zaporedje opravil, ko rešujemo scenarij več hkrati zasutih z uporabo funkcije "označi".
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1011
7 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Več reševalcev med finim iskanjem in točkovnim določanjem signala
Najbolj učinkovita raba možnosti, ko je več reševalcev navzočih pri izvajanju zadnjih dveh faz iskanja. Zaradi jasnih navodil in fizično ločenima poljema dela, reševalci prihranijo čas, kar vodi k  večji možnosti preživetja.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1018
5 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Zaščitna in varnostna oprema
Zaščitna in varnostna oprema na plazovitem terenu.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoPoljskoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1004
6 (19.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Če je zasuti brez naprave
Postopek tovariške pomoči v primeru, ko zasuti nima lavinske naprave.
AngleškoBolgarskoFinskoFrancoskoIslandskoItalijanskoJaponskoKatalonskoNemškoNizozemskoNorveškoRomunskoSlovenskoŠpanskoŠvedsko
Slovensko
1041
7 (21.11.2019)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti
Širina iskalnega traku v zapletenih iskalnih območjih in v kombinaciji z alternativnimi strategijami iskanja [Napredno]
ItalijanskoSlovensko
Slovensko
1099
3 (09.04.2020)
Cena se izračuna glede na uporabniško skupino. V nakupovalni voziček vstavite prvi element in izberite vašo prijavo in uporabniško skupino.
Podrobnosti