The International Knowledgebase for Best Practices in Mountain Safety developed by Subject Matter Experts Worldwide.
Vstopite na Mountainsafety.info
Bazo znanja


AvaLife
V združenju MountainSafety.info sodelujejo pridruženi člani Mednarodna zveza društev gorskih vodnikov (IFMGA) in znanstveni član Švicarskega inštituta za raziskovanje snega in plazov SLF / WSL.
Natov center odličnosti gorskega bojevanja je institucionalna podružnica.
Projekt je sprožil Manuel Genswein in ga razvil skupaj z pionirsko delovno skupino "Najboljše prakse v lavinskem reševanju".
Design Your Own Course Materials With Elements of MountainSafety.info!
MSI-Intro
Choose from the following content:
 • Illustrations
 • Written content
 • Teaching aids
 • Videos
MountainSafety.info provides specialized content for:
Mountain and Snow Safety Educators, Mountain Guides and Leaders, Ski Patrols, Organized Rescue, Military Mountaineering Schools, Alpine Clubs
 • Annual reviews and updates
 • Prevention and Rescue
 • Snow, Rock, Ice, Glacier, Navigation and First Aid related content etc.
 • Industry Best Practices in Operational Application and Education
 • Mix and match “puzzle parts” suited for beginner through to expert levels
 • Open platform inviting proposals and feedback from all user groups
Dostop do zbirke znanja za MountainSafety.info
 • Dostop do podatkov temelji na letnem naročninskem modelu in na količinskem licenčnem modelu, odvisno od vrste uporabe podatkov.
 • Primerne cene so zagotovljene z vključitvijo števila uporabnikov v organizaciji in tudi BDP posamezne države.
 • Pristojbine se uporabljajo za nadomestilo avtorjem, stroške delovnih skupin, operativne stroške MS.i in zlasti za nadaljnji razvoj njegove vsebine.
 • Uporabniki lahko prosto izbirajo glede na svoje zahteve, katero vsebino baze znanja MS.i želijo uporabiti.


Vstopite na Mountainsafety.info
Bazo znanja