Tematy

MountainSafety.info jest na etapie tworzenia nowego projektu. Po tym, jak ratownictwo lawinowe jest już dostępne on-line, Medycyna Ratunkowa w Górach jest kolejnym logicznym krokiem rozwoju. Optymalna interakcja między ratownictwem lawinowym a pierwszą pomocą na miejscu ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia ratowanych. MountainSafety.info nie wypełnia teraz wszystkich tematów związanych z lawinami lub zimą, ale jego treść w przyszłości obejmie wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem w środowisku górskim, obejmującym tematy związane ze skałą, lodem, lodowcem, nawigacją, pogodą górską, podejmowaniem decyzji itp.
Spójność treści i terminologii w temacie i między pokrewnymi tematami jest kluczową zaletą materiałów MountainSafety.info.
Wszystkie tłumaczenia są wykonywane przez doświadczonych członków grupy roboczej, którzy są w 100% zaznajomieni z metodami, technikami, systemami i strategiami, które są w chwili obecnej w użyciu, a także z perspektywą ich nauczania.
Aby osiągnąć te cele, członkowie grup roboczych MountainSafety.info ściśle współpracują nie tylko przy tworzeniu materiałów, ale również uczą na wspólnych kursach, aby zapewnić wysoki poziom synchronizacji i wspólne zrozumienie praktyki.
Ratownictwo lawinowe
Ratownictwo lawinowe to pierwszy temat rozwijany w MountainSafety.info
przez naszą grupę roboczą, w której mamy przedstawicieli z wszystkich grup użytkowników reprezentujących wszystkie poziomy wiedzy z Austrii, Bośni, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Holandii, Islandii, Japonii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, USA i Włoch.
W początkowym okresie rozwoju, przez ostatnie cztery lata, jako wspólny wysiłek badawczo-rozwojowy, opracowaliśmy najlepsze praktyki w ratownictwie lawinowym.Jako pionierska grupa robocza i jednocześnie opracowaliśmy wydajne podejście do współpracy międzynarodowej, a także zupełnie nowe internetowe narzędzia pracy zdalnej na tym portalu.
Explore
Pierwsza Pomoc / Medycyna Ratunkowa w Górach
Treści są obecnie opracowywane przy współpracy z członkami grup roboczych reprezentującymi wiele różnych krajów, grup użytkowników i różnych przypadków zastosowań.
Explore