Velg brukergruppe

Skredredning

55 / 55 Element
Bæremåter
Hvordan bære din skredsøker på en sikker måte
19
Norsk (bokmål)
1201-1006
4 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Finsøk i kryss
Teknikk for å finne nærmest mulig posisjon før punktsøk med søkestang.
19
Norsk (bokmål)
1201-1017
5 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Finsøk i sirkel
Presis finsøketeknikk for å lokalisere skredtatte som ligger dypt begravd, slik som skred i terrengfeller glide-/bresprekker e.l..
16
Norsk (bokmål)
1201-1047
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Flere redningspersoner ved finsøk og punktsøk
Den mest effektive ressursbruken når flere redningspersoner er til stede mens de to siste søkefasene avsluttes. Ved tydelige kommandoer og klare arbeidsområder, vil redningspersonene spare tid. Dette fører til større sjanser for at den skredtatte overlever
18
Norsk (bokmål)
1201-1018
2 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Flere skredtatte [Markeringsfunksjon]
Handlingsmønsteret når du løser et scenario med flere skredtatte ved hjelp av markeringsfunksjonen til skredsøkeren.
19
Norsk (bokmål)
1201-1011
5 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Forholdet mellom fart, presisjon og oppløsning
Søkehastigheten, presisjonen og oppløsningen representerer de tre viktigste variablene i generisk søketeori. For avanserte redningspersoner er forståelsen av kombinasjonen mellom disse tre variablene, og de taktiske implikasjonene nøkkelen til suksess.
 
16
Norsk (bokmål)
1201-1045
2 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Forstyrrelser; forstå, oppdage, mestre
Forstå hvilke problemer forstyrrelser kan skape, hvordan man skiller «reelle signaler» fra «falske positive indikasjoner», og hvordan man gjennomfører søk i områder med kraftige forstyrrelser.
17
Norsk (bokmål)
1201-1031
5 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Grunnleggende snøtransportutgraving

Grunnleggende snøtransportutgraving gjør det mulig å effektivt grave ut en skredtatt selv med minimal redningstrening.

Systemet er optimalisert for den gjennomsnittlige begravelsesdybden. Spesielle tilfeller kan håndteres mer effektivt med den fullstendige versjonen av snøtransportutgraving.

19
Norsk (bokmål)
1201-1010
7 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Helhetlig optimalisering av sjansene for å overlevelse
Hvordan oppnå “Greatest Good for the Greatest Number” når man mangler redningsressurser? Det vil være større sannsynlighet for suksess om man tar hensyn til begravelsesdybde, terreng, trær og tilgjengelighet av vitaldata når man velger strategi. Skredtatte som har bedre sannsynlighet for å overleve, og som krever færre ressurser, prioriteres.
16
Norsk (bokmål)
1201-1046
4 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Hvor starte gravingen når treff med søkestang ikke er mulig
Søke og utgravingsprosedyre når treff med søkestang ikke er mulig, eller usannsynlig på grunn av begravelsesdybde og/eller at skredmassene også inneholder trær, stein eller is.
17
Norsk (bokmål)
1201-1040
5 (20.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Hvordan man tolker…
Å tolke avstandsindikasjonen på riktig måte, samtidig som du lager et mentalt kart over redningssituasjonen, vil være nøkkelen til suksess. Det mentale kartet kan du danne deg ved å bruke informasjonen som din skredsøker gir om flere skredtatte. En god forståelse av situasjonen vil gjøre deg i bedre stand til å ta riktige beslutninger hva gjelder de beste søk- og redningsstrategiene.
19
Norsk (bokmål)
1201-1019
6 (08.09.2020)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Ideelt forhold mellom fart og presisjon
Et ideelt forhold mellom søkefart og søkepresisjon leder til det beste resultatet: Så raskt som mulig, så presist som mulig.
18
Norsk (bokmål)
1201-1016
6 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Innflygningsmetode
Å sammenligne de forskjellige fasene i et søk med innflygningen til et fly, inkluderer mange av de viktige punktene som må huskes. For eksempel en god balanse mellom søkehastighet og søkepresisjon, eller avstand mellom skredsøker og snøoverflate.
19
Norsk (bokmål)
1201-1009
8 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Mikroboks
Når den digitale tilnærmingen til komplekse scenarier med flere skredtatte har mislyktes, kan du bruke finsøk for å løse situasjonen.
16
Norsk (bokmål)
1201-1048
3 (02.12.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Mikrosøkemønster (dynamisk)
Ved hjelp av adaptive alternative søkestrategier kan du løse komplekse situasjoner med flere skredtatte.
17
Norsk (bokmål)
1201-1037
3 (20.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Nødanrop [Mobil / Satelittelefon, Radio, Nødpeilesender]
Varsling av ulykke til redningstjenesten
18
Norsk (bokmål)
1201-1015
6 (07.09.2020)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Nødplan
Sjekkliste for effektiv utførelse av kameratredning.
18
Norsk (bokmål)
1201-1044
3 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Optimalisering av sjansene for å overleve (begravelsesdybde)
Hvordan oppnå “Greatest Good for the Greatest Number” når du mangler redningsressurser? Det anbefales å prioritere de som som ligger nær overflaten eller på gjennomsnittlig begravelsesdybde. Disse krever mindre ressurser for å redde, og de har samtidig større sjanser for å overleve. De som ligger dypt vil kreve mye av ressursene og sannsynligheten for å overleve vil fortsatt være begrenset.
17
Norsk (bokmål)
1201-1039
4 (20.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Personlig redningsutstyr
Personlig redningsutstyr ved ferdsel i skredterreng
19
Norsk (bokmål)
1201-1007
5 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Posisjonssondering med spiralsøk
Det er mulig å optimalisere startpunktet og graveretningen ved å "kartlegge" den skredtattes posisjon under snøen. Denne metoden krever flere søkestenger. Posisjonssondering reduserer potensialet for mekaniske skader, samtidig som luftveiene kan frigjøres tidligere.
16
Norsk (bokmål)
1201-1043
6 (04.12.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Coarse Search
Initial coarse searching with Recco device.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1052
6 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Coarse Search [Advanced]
Advanced Recco coarse search.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1062
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Fine Search
Fine searching with Recco device.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1053
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Forberedelser til søk
Forberedende steg før søk med Recco
15
Norsk (bokmål)
1201-1051
2 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Multiple Burials
Recco search for multiple burials.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1058
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Multiple Recco Searchers
Recco searching with multiple searchers.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1056
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Multiple Rescuers [Advanced]
Advanced techniques for Recco search with multiple rescuers.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1061
4 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Pinpointing
Pinpointing using spiral probing technique.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1054
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Search for further Burials
Recco Search for further burials.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1065
4 (02.12.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Search in a Team of Two
Recco Search in a team of two.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1057
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Search in Close Proximity of a Probe Line
Recco search close to a probe line.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1063
6 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Search in Close Proximity of other Rescuers
Recco search close to other rescuers.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1064
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Search Phases Overview
Overview of search phases with Recco device.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1055
5 (02.12.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Signal Search (Advanced)
Advanced techniques for Recco search.
13
Innholdet eksisterer ikke på Norsk (bokmål). Bruk English istedenfor.
1201-1059
6 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Signalsøk
Prosedyrer for Recco signalsøk, og viktige hensyn angående søkebredde og søk i terreng med helning.
14
Norsk (bokmål)
1201-1049
2 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Recco Test og batterier
Prosedyrer for testing og ladding av Recco
15
Norsk (bokmål)
1201-1050
2 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Selvtest og batteritest
19
Norsk (bokmål)
1201-1005
7 (17.06.2020)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Sikkerhets- og nødutstyr
Nødutstyr i skredterreng
19
Norsk (bokmål)
1201-1004
6 (17.06.2020)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Skredtatte uten skredsøker
Kameratredning i tilfeller hvor den skredtatte ikke har skredsøker
 
17
Norsk (bokmål)
1201-1041
6 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Fjerning av snømasser
Effektiv fjerning av akkumulert snø i utgangen forhindrer at snøtransportkanalen blir trangere og ineffektiv.
17
Norsk (bokmål)
1201-1025
3 (27.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, første visuelle kontakt
Metode når første visuelle kontakt er oppnådd med pasienten
17
Norsk (bokmål)
1201-1028
5 (05.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Koordinator/graveleder
Kriterier for når tid det er verdt å utpeke en koordinator/graveleder
17
Norsk (bokmål)
1201-1034
4 (20.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Kutte snøblokker
Kutt blokker når snøen er for hard til å padle eller skyfle.
17
Norsk (bokmål)
1201-1027
2 (05.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, lengde på snøtransportkanalen
Å bestemme den optimale lengden på snøtransportkanalen basert på begravelsesdybde og terrengets helling
17
Norsk (bokmål)
1201-1033
5 (20.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Optimalt antall gravere
Beregning av det optimale antallet redningspersoner som graver
17
Norsk (bokmål)
1201-1035
4 (20.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Rotasjon
Rotasjon av redningspersonene under utgravingen. Dette forhindrer utmatting og sikrer effektiv graving over tid.
17
Norsk (bokmål)
1201-1024
3 (27.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Start / oppstilling av gravere
Teknikk for å grave frem skredtatte der det er klare definisjoner på hvor graverne skal jobbe og hvor gravingen skal starte.
17
Norsk (bokmål)
1201-1021
4 (27.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Snøtransportutgraving, Transport av snø
Ergonomisk graving og definisjon av bredden på utgravingsområdet
17
Norsk (bokmål)
1201-1022
4 (27.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Strategi for søk med søkestang, Handlingsoversikt
Systematisk handlingsoversikt ved søk i søkelinjer
15
Norsk (bokmål)
1201-1066
7 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Søk med søkestang: Punktsøk med spiralsøk
Teknikk for punktsøk
15
Norsk (bokmål)
1201-1067
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Søk med søkestang: Søkelinje - Finsøk
Teknikker for finsøk i søkelinje
15
Norsk (bokmål)
1201-1069
5 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Søk med søkestang: Søkelinje - Grovsøk
Teknikker for grovsøk i søkelinje
15
Norsk (bokmål)
1201-1068
6 (21.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Søkefaser ved bruk av skredsøker i skredredning
Denne oversikten viser de fire søkefasene ved bruk av skredsøkeren. Denne handlingssekvensen gjør søket etter skredtatte effektivt og systematisk.
19
Norsk (bokmål)
1201-1012
4 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Søkestrategi ved flere skredtatte
Prosedyrer for å løse scenarier ved hjelp av skredsøker der flere personer er tatt i skred. Førstevalget vil være å benytte seg av den brukervennlige og effektive merkingsfunksjonen til skredsøkeren. Samtidig er det bra å vite, basert på pålitelige kriterier, når tid det er på tide å bytte til en alternativ søkestrategi: Statisk mikrosøkemønster eller tre-sirkel metoden.
17
Norsk (bokmål)
1201-1020
3 (27.04.2020)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer
Unngå forstyrrelser
Viktige tiltak for å unngå forstyrrelser under et søk.
19
Norsk (bokmål)
1201-1008
6 (19.11.2019)
Pris blir justert avhengig av brukergruppe. Legg til element i handlekurv og velg brukergruppe for å beregne pris.
Detaljer