انتخاب کروه کاربری

کمک های اولیه / پزشکی کوهستان

6 / 6 اجزاء
Start Medical Treatment While Patient Is Getting Fully Excavated
In an avalanche burial, survival chances disappear with a staggering rate of 2% per minute. Thus, medical treatment needs to start immediately when head and chest are freed, while the excavation of the remaining part of the body is still ongoing.
14
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1103
4 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
احیای تنفسی
مراحل اجرای تنفس احیای تنفسی توسط امدادگرها آموزش دیده توسط موسسه بی ال اس
14
فارسی
1201-1104
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
ارزیابی پزشکی اولیه از وضعیت فرد بهمن زده
اهمیت اقدامات اولیه در بررسی وضعیت سلامت فرد بهمن زده
16
فارسی
1201-1102
2 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
برای انجام احیای قلبی ریوی (سی پی آر) کارآمد ، مصدوم را به پشت برگردانید
اکثر مصدومین بهمن با سر رو به پایین پیدا می شوند. این یک چالش اضافی برای امدادگران است که باید به محض دسترسی به سر و قفسه سینه، ارزیابی و درمان بیمار شروع کنند
16
فارسی
1201-1101
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
درمان ، چک کردن وضعیت و محافظت از فرد بهمن زده را در محل انجام دهید
Medical on-site treatment of the avalanche patient.
14
فارسی
1201-1106
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات
فرد مصدوم را از حفره انتهای مسیر تخلیه برف جابه جا کنید
مراحل اقدامات و ملاحظات لازم برای تخلیه مصدوم از انتهای مسیر تخلیه برف
14
فارسی
1201-1105
1 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید
جزییات