انتخاب کروه کاربری
تغییر تنظیمات سفارشی
در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست

Start Medical Treatment While Patient Is Getting Fully Excavated

در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست
In an avalanche burial, survival chances disappear with a staggering rate of 2% per minute. Thus, medical treatment needs to start immediately when head and chest are freed, while the excavation of the remaining part of the body is still ongoing.
14
عدم وجود محتوا در فارسی. از انگلیسی استفاده کنید
1201-1103
4 (10.12.2023)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید