انتخاب کروه کاربری
تغییر تنظیمات سفارشی
در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست

چند نفر همزمان زیر برف گرفتار شده اند [با استفاده از دکمه مارک دستگاه ترانسیور ]

در حال بارگیری پیش نمایش
پیش نمایش امکان پذیر نیست
مراحل کارهایی که باید در صورت گرفتار شدن چند نفر زیر بهمن و با استفاده از دکمه مارک دستگاه ترانسیور  انجام دهید به صورت زیر است
21
1201-1011
2 (19.11.2019)
قیمت بستگی به گروه کاربر و برنامه دارد
برای محاسبه قیمت ، لطفاً یک مورد را در سبد خرید قرار دهید و گروه کاربری و برنامه خود را انتخاب کنید