عناوین

این وبسایت در حال اضافه کردن محتوا و موضوعات جدید است.  پس از اینکه مبحث امداد و نجات بهمن به صورت اتفاقی به عنوان مبحث آغازین انتخاب شد، منطقاً مطالب بعدی در مورد پزشکی کوهستان خواهد بود زیرا تعامل بهینه بین مباحث امداد و نجات بهمن و درمان اولیه پزشکی در محل برای حصول نتیجه مثبت بسیار مهم است. با این حال این وبسایت صرفاً محدود به بهمن یا موضوعات مربوط به زمستان نیست و محتوای آن در آینده باید تمام جنبه های مرتبط با ایمنی در محیط کوهستان را پوشش دهد. موضوعاتی مرتبط  با سنگ ، یخ ، یخچال ها ، ناوبری ، هواشناسی  کوهستان ، مدیریت و تصمیم گیری و غیره
سازگاری بین محتوا و اصطلاحات در یک موضوع و همچنین در بین موضوعات مرتبط ، مزیت اصلی محتوای این وبسایت است. ترجمه ها توسط اعضای یک گروه کاری مجرب انجام می شود که 100٪ با روش ها ، تکنیک ها ، سیستم ها و استراتژی ها از دیدگاه عملیاتی و همچنین آموزشی آشنا هستند. به منظور دستیابی به این اهداف ، اعضای گروه های کاری نه تنها در ایجاد محتوا همکاری می کنند ، بلکه به طور موازی دوره های مشترکی را برای اطمینان از سطح بالایی از هماهنگی و درک عملی مشترک آموزش می دهند
امداد و نجات بهمن
  استMountainSafety.info امداد و نجات بهمن اولین موضوع

.ما در گروه کاری خود، نمایندگان کلیدی از همه گروه ها و سطوح کاربری از اتریش ، بوسنی ، بلغارستان ، کانادا ، کرواسی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، ایران، نروژ ، لهستان ، اسلواکی ، اسلوونی ، سوئد ، سوئیس و ایالات متحده آمریکا داریم
در یک تلاش اولیه چهار ساله، ما در یک تلاش مشترک تحقیق و توسعه، بهترین شیوه را در بحث امداد و نجات بهمن گردآوری کرده ایم. به عنوان یک گروه پیشگام ، ما به طور همزمان یک همکاری کارآمد بین المللی و ابزارهای کاملاً جدید و مبتنی بر وب را در قالب این پورتال ایجاد کرده ایم
کاوش
کمک های اولیه / پزشکی کوهستان
 محتوای وبسایت در حال حاضر با همکاری اعضای گروه کاری که نماینده بسیاری از کشورهای مختلف و گروه های کاربری  هستند در حال توسعه است
کاوش
بهمن و مدیریت ریسک
این محتوا در حال حاضر با همکاری اعضای گروه کاری که نماینده بسیاری از کشورهای مختلف هستند همچنین گروه های کاری و برنامه های کاربردی در حال توسعه است
کاوش