پایگاه دانش بنیان بین المللی شامل بهترین روش ها، تکنیک ها و تمرینات مرتبط با ایمنی کوهستان که توسط کارشناسان این موضوع  از سراسر جهان ایجاد شده است
دسترسی به سایت دانش بنیان


AvaLife
 
انجمن ما شامل اعضای انجمن بین المللی راهنمایان کوهستان و همچنین عضو علمی  موسسه (اس ال اف / دابلیو اس ال) سوئیس برای تحقیقات برف و بهمن است

مرکز برتری جنگ کوهستان ناتو و فدراسیون بین المللی کوهنوردی (یو آی ا ا) با مجموعه ما همکاری میکنند

این پروژه توسط (مانوئل گانسوین) آغاز شده و همراه با یک گروه پیشگام در بحث  "بهترین روش ها درامداد ونجات بهمن" توسعه یافته است
 !مطالب دوره خوتان را طراحی کنید  MountainSafety.info  با محتوای موجود در
از بین مطالب زیر انتخاب کنید
 • تصاویر
 • محتوای نوشتاری
 • کمک آموزشی
 • ویدئو ها
:این وبسایت محتوای تخصصی را برای موارد زیر ارائه می دهد 
مربیان کوهنوردی و کارشناسان ایمنی برف ، راهنمایان کوهستان و راهنمایان کوهپیمایی ، تیم های امداد و نجات اسکی، سازمان های امداد، مدارس کوهنوردی نظامی ، باشگاه های کوهنوردی
 • بررسی ها و به روز رسانی های سالانه
 • پیشگیری و امداد و نجانت
 • برف، سنگ، یخ، یخچال، ناوبری، مطالب مرتبط با کمک های اولیه و غیره.
 • بهترین شیوه ها در برنامه های کاربردی و آموزشی
 • ترکیب و مطابقت "محتوای آموزشی" مناسب برای مبتدیان تا سطوح تخصصی
 • بستر باز پذیرای  پیشنهادات و بازخوردها از همه گروه های کاربری
  MountainSafety.info دسترسی به بخش پایگاه اطلاعات
 • بسته به نوع استفاده از داده ها ، دسترسی به داده ها براساس یک مدل اشتراک سالانه و یک مدل مجوز بر اساس حجم داده ها میباشد
 • قیمت منصفانه دسترسی ها با درنظر گرفتن تعداد کاربران در یک سازمان و همچنین تولید ناخالص داخلی کشور مربوطه تعیین می شود
 • این هزینه ها صرف دستمزد نویسندگان، هزینه های گروه کاری ، هزینه های عملیاتی و به ویژه برای توسعه محتوای آینده سایت صرف می شود
 • کاربران می توانند آزادانه بر اساس الزامات خود، محتوای پایگاه اطلاعات مورد نظر را انتخاب کنند


دسترسی به سایت دانش بنیان