Výběr skupiny uživatelů

Záchrana v lavině

87 / 87 Prvky
Advanced Signal Search
Advanced signal searching for very large avalanches
17
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1042
7 (26.01.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Bezpečnostní a nouzové vybavení
Bezpečnostní a nouzové vybavení v lavinovém terénu
21
Česky
1201-1004
1 (17.06.2020)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Dividing the Leadership of an Entire Avalanche Rescue Operation Into Site-Specific or Organizational Unit-Specific Leadership Tasks
Assigning location and organizational unit-specific leadership tasks may be necessary based on extent of the accident site, complexity of the rescue mission and workload.
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1107
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Délka sněhového dopravníkového pásu
Stanovení optimální délky sněhového dopravního pásu v závislosti na hloubce zasypání a sklonu svahu.
19
Česky
1201-1033
1 (07.12.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Excavation in Special Circumstances
6
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1082
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Fáze vyhledávání při záchraně z laviny s lavinovým vyhledávačem
Tento přehled zobrazuje čtyři fáze vyhledávání s lavinovým vyhledávačem při záchraně z laviny. Tato posloupnost jednotlivých akcí umožňuje efektivně a systematicky najít zasypaného.
21
Česky
1201-1012
2 (19.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Gathering and Documenting Location-Specific Information of the Accident and Search and Rescue Operation
7
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1077
1 (17.10.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Ideální poměr mezi rychlostí a přesností
Ideální poměr mezi rychlostí vyhledávání a přesností vyhledávání vede k nejlepšímu výkonu: Co nejrychleji, a tak přesně, jak je to nezbytné.
20
Česky
1201-1016
3 (19.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Jak interpretovat...
Klíčem k úspěchu je být schopen správně interpretovat indikaci vzdálenosti a vytvořit mentální mapu postupu záchrany pomocí více informací o zasypaných poskytovaných vyhledávačem. Správné pochopení situace umožňuje přijímat správná rozhodnutí týkající se nejlepších strategií pátrání a záchrany.
21
Česky
1201-1019
1 (18.01.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Jemné dohledávání metodou kříže
Technika vyhledávání s lavinovým vyhledávačem, díky které dosáhnete co nejmenší plochy před sondováním.
21
Česky
1201-1017
1 (19.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Jemné dohledávání v kruhu
Přesná technika jemného vyhledávání pro velmi hluboké zasypání, jako pro oběti zasypané v terénních nerovnostech, úzkých zátokách potoka nebo trhlinách.
18
Česky
1201-1047
1 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Kde kopat, když není zásah sondou možný
Postupy vyhledávání a kopání, když je zásah sondy nemožný nebo nepravděpodobný kvůli hloubce zasypání a/nebo je sníh kontaminován dřevem, kameny nebo ledem.
19
Česky
1201-1040
1 (20.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Kontrola skupiny
Kontrola skupiny ověří, že vyhledávače všech členů skupiny jsou správně zapnuté. Tento systematický přístup poskytuje kvantitativní kontrolu na denní bázi, protože test se provádí v definované testovací vzdálenosti s minimálními požadavky na sílu vysílacího pole a citlivost přijímače. Zatímco jedna kontrola skupiny kontroluje pouze funkci VYSÍLÁNÍ účastníků a funkci VYHLEDÁVÁNÍ vedoucího skupiny, dvojitá kontrola skupiny ověří VYHLEDÁVÁNÍ a VYSÍLÁNÍ účastníků i vedoucího.
21
Česky
1201-1013
1 (08.12.2020)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Methods of Gathering Location-Specific Information of the Accident and Search and Rescue Mission
7
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1078
2 (28.11.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Mikro Box
Řešení složitých scénářů vícenásobného zasypání během jemného vyhledávání, když selhala digitální funkce vícenásobného zasypání.
18
Česky
1201-1048
2 (02.12.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Mikro vyhledávací pásy (dynamické)
Řešení komplexních scénářů zasypání pomocí adaptivních alternativních strategií vyhledávání.
19
Česky
1201-1037
1 (20.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Nouzové volání [mobil / satelitní telefon, vysílačka, PLB]
Nahlášení nehody záchranné službě.
20
Česky
1201-1015
1 (07.09.2020)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Nouzový plán
Kontrolní seznam pro efektivní přístup při záchraně společníka.
20
Česky
1201-1044
1 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Optimalizace šancí na přežití (Hloubka zasypání)
Jak dosáhnout "Co nejlepšího výsledku pro co největší počet zasypaných", pokud vám chybí prostředky na záchranu? Jelikož zasypaní jedinci v malé a průměrné hloubce vyžadují méně prostředků na záchranu a mají větší šanci na přežití, doporučuje se upřednostnit je před vykopáním hluboko zasypaných, kteří absorbují potřebují více záchranných zdrojů a pravděpodobnost přežití je stále omezená.
19
Česky
1201-1039
1 (20.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Optimalizace šancí na přežití pro všechny zasypané
Jak dosáhnout „co nejlepšího výsledku pro co největší počet zasypaných“, když vám chybí prostředky na záchranu. Zohlednění hloubky zasypání, terénních prvků, stromů a přítomnosti dat o vitálních funkcích při definování posloupnosti záchranných akcí povede k vyšší celkové úspěšnosti. Upřednostněny budou zasypaní s vyšší šancí na přežití, kteří vyžadují méně prostředků na záchranu. 
18
Česky
1201-1046
1 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Overview of Leadership Tasks in Rescue Operations
Tasks for managing a rescue operation.
9
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1071
2 (17.10.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Ověření stavu lavinového vyhledávače a baterií
Informace o vlastní kontrole a testu baterií
22
Česky
1201-1005
2 (17.06.2020)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Poměr mezi rychlostí, přesností a rozlišením
Rychlost, přesnost a rozlišení představují tři klíčové proměnné obecné teorie vyhledávání. Pro pokročilé záchranáře je pochopení interakce těchto tří proměnných a jejich taktické důsledky klíčem k úspěchu při jakémkoli hledání.
 
18
Česky
1201-1045
1 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Princip přistávajícího letadla
Analogie mezi přistávajícím letounem a různými fázemi vyhledávání lavinovým vyhledávačem zahrnuje mnoho důležitých bodů, které si musíte pamatovat, jako je dobrá rovnováha mezi rychlostí vyhledávání a přesností vyhledávání nebo vzdálenost zařízení od povrchu sněhu.
21
Česky
1201-1009
1 (19.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Probing Strategy: Sequence Of Actions

Systematic sequence of actions in probing.

17
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1066
3 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Probing: Spot Probing with Probing Spiral
Spot probing technique.
17
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1067
5 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Probing: Surface Probing - Coarse Probing
Coarse probing techniques.
17
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1068
6 (22.07.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Probing: Surface Probing - Fine Probing
Fine probing techniques.
17
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1069
5 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Příprava vyhledávání pomocí systému Recco
Kroky, které je třeba podniknout před zahájením vyhledávání pomocí systému Recco.
16
Česky
1201-1051
1 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco Coarse Search [Advanced]
Advanced Recco coarse search.
14
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1062
5 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco hrubé vyhledávání
Počáteční hrubé vyhledávání pomocí zařízení Recco.
16
Česky
1201-1052
1 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco jemné vyhledávání
Jemné vyhledávání se zařízením Recco. 
15
Česky
1201-1053
1 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco Multiple Burials
Recco search for multiple burials.
14
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1058
5 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco Multiple Recco Searchers
Recco searching with multiple searchers.
14
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1056
5 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco Multiple Rescuers [Advanced]
Advanced techniques for Recco search with multiple rescuers.
14
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1061
4 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco Pinpointing
Pinpointing using spiral probing technique.
14
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1054
5 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco Search for further Burials
Recco Search for further burials.
14
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1065
4 (02.12.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco Search in a Team of Two
Recco Search in a team of two.
14
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1057
5 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco Search in Close Proximity of a Probe Line
Recco search close to a probe line.
14
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1063
6 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco Search in Close Proximity of other Rescuers
Recco search close to other rescuers.
14
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1064
5 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco Search Phases Overview
Overview of search phases with Recco device.
14
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1055
5 (02.12.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Recco Signal Search (Advanced)
Advanced techniques for Recco search.
14
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1059
6 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Rescue in Darkness
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1081
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Rušení signálu: Porozumění, Zjištění, Zvládnutí
Pochopte, jaké problémy může rušení způsobit, jak rozlišit „skutečný signál“ od „falešně pozitivního“ a jak hledat v silně rušivých oblastech.
19
Česky
1201-1031
1 (19.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Accident Site Access Management in Organized Avalanche Rescue
To ensure the safety of the rescuers and the efficiency of the rescue operation, access to the accident site must be controlled.
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1085
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Additional Search Means for Organized Avalanche Rescue
4
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1096
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Air Transport and Air Traffic Coordination in Organized Avalanche Rescue
4
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1094
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Avalanche Dog Search
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1089
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Documenting the Entire Avalanche Rescue Mission
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1079
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Equipment and Communication in Organized Avalanche Rescue
Tasks for logistics, communication and equipment management.
8
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1075
4 (17.10.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Excavation in Organized Avalanche Rescue
4
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1095
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Investigation / Evidence / Scene intelligence
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1086
5 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Leadership Support in Organized Avalanche Rescue
7
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1076
2 (17.10.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Logging, Preparation and Management of Rescuers in Organized Avalanche Rescue
6
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1083
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Media and Public Relations in Organized Rescue
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1110
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Medical Care in Organized Avalanche Rescue
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1092
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Probe Line Search in Organized Avalanche Rescue
The task or responsibility of “probe line search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
4
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1088
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Recco Search
The task or responsibility of “Recco search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
4
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1090
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Site Safety In Organized Avalanche Rescue
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1084
1 (30.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Transceiver Search in Organized Avalanche Rescue
The task or responsibility of “transceiver search” in organized avalanche rescue includes search tactical aspects as well as protocolling the searched area, managing the resources and communicating with the accident site leader.
4
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1091
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Scope of Task for Transport in Organized Avalanche Rescue
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1093
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Search Means For Urban Avalanche Search and Rescue (UAvSAR)
When an avalanche destroys residential areas, or buries vehicles and trains, buried subjects are not equipped with a transceiver or Recco reflector. The search therefore has to focus on generic characteristics and is furthermore complicated by the interference of metal parts and debris.
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1097
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Search Means in Organized Avalanche Rescue
4
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1080
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Sněhový dopravníkový pás, Dodatečná plocha pro ošetření
Kdy zvětšit plochu výkopu pro vytvoření místa na lékařské ošetření zasypaných.
19
Česky
1201-1036
1 (26.01.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Sněhový dopravníkový pás, Koordinátor
Kritéria, kdy má smysl jmenovat koordinátora.
18
Česky
1201-1034
2 (20.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Sněhový dopravníkový pás, Odhazování nahromaděného sněhu
Efektivní odstraňování sněhu nahromaděného na konci dopravního pásu, aby se předešlo snížování efektivity práce.
19
Česky
1201-1025
1 (27.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Sněhový dopravníkový pás, Odsekávání bloků
Odsekávání bloků sněhu, pokud je sníh příliš tvrdý na odhrnování. 
19
Česky
1201-1027
1 (05.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Sněhový dopravníkový pás, Optimální počet záchranářů
Stanovení optimálního počtu záchranářů při realizaci sněhového dopravníkového pásu.
19
Česky
1201-1035
1 (20.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Sněhový dopravníkový pás, První vizuální kontakt
Postupy po prvním vizuálním kontaktu s pacientem.
19
Česky
1201-1028
1 (05.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Sněhový dopravníkový pás, Přesouvání sněhu
Ergonomické odhazování a definice šířky dopravníkového pásu.
18
Česky
1201-1022
1 (27.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Sněhový dopravníkový pás, Start / Srovnání záchranářů
Nejlepší technika pro vykopávání zasypaných osob s jasnými definicemi o srovnání záchranářů a o tom, kde začít kopat. 
19
Česky
1201-1021
1 (27.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Sněhový dopravníkový pás, Výměna
Výměna záchranářů v dopravníkovém pásu, aby se zabránilo předčasné únavě a zajistila se dlouhodobá činnost kopání. 
18
Česky
1201-1024
2 (27.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Special Considerations Concerning the Search For Passengers of Vehicles in Avalanche Rescue
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1109
1 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Stanovení polohy zasypaného pomocí spirálovitého sondování
Stanovením polohy zasypaného několika zásahy sondy s použitím sondovací spirály je možné optimalizovat počáteční bod sněhového dopravního pásu. To snižuje potenciální mechanická zranění a čas přístupu k hlavě zasypaného.
18
Česky
1201-1043
1 (04.12.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Strategie vyhledávání při vícenásobném zasypání
Postupy, jak vyřešit scénář vícenásobného zasypání. Zatímco využití výhod uživatelsky přívětivých a efektivních funkcí značení je první volbou, je užitečné určit na základě spolehlivých kritérií, kdy je čas přejít na alternativní strategii vyhledávání: Statické mikro vyhledávací pruhy nebo metoda tří kruhů.
19
Česky
1201-1020
1 (03.02.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Test zařízení Recco a baterie
Postupy testování zařízení Recco a nabíjení baterie.
16
Česky
1201-1050
1 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Transceiver Safety
9
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1113
2 (05.12.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Urban Avalanche Search and Rescue (UAvSAR) Special Considerations and Tools
When an avalanche destroys residential areas, rescue includes challenges and complexities of avalanche and urban search and rescue. Thus, special considerations have to be taken into account for the efficiency of the rescue and the safety of the rescue mission. When an avalanche destroys residential areas, rescue includes challenges and complexities of avalanche and urban search and rescue. Thus, special considerations have to be taken into account for the efficiency of the rescue and the safety of the rescue mission.
5
Obsah neexistuje v jazyce Česky. Použijte místo toho Anglicky.
1201-1098
2 (24.01.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Vlastní lavinová výbava
Vlastní lavinová výbava pro pohyb v lavinovém terénu.
21
Česky
1201-1007
3 (19.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Vyhledávání signálu Recco
Postup vyhledávání signálu Recco a důležité body týkající se šířky pásu vyhledávání a vyhledávání v nakloněném terénu.
16
Česky
1201-1049
1 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Vyhni se rušení vyhledávače
Důležitá opatření k zabránění rušení signálu při používání lavinového vyhledávače.
21
Česky
1201-1008
1 (19.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Využití analogového zvukového signálu pro vylepšení mentální mapy laviniště
Použití analogového zvuku s moderním přístupem, jako je „zvuková kontrola“, se snadno naučí a umožňuje vytvořit a aktualizovat „mentální mapu“ scénáře záchrany na základě spolehlivé a okamžité zvukové zpětné vazby „v reálném čase“.
18
Česky
1201-1038
1 (26.01.2021)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Vícenásobné zasypání [Funkce označování]
Postup úkonů při řešení vícenásobného zasypání s funkcí označování, tzv. marking, v lavinovém vyhledávači.
21
Česky
1201-1011
1 (19.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Vícero záchranářů při dohledávání a sondování
Nejúčinnější využití zdrojů, pokud je přítomno více záchranářů při finalizaci posledních dvou fází vyhledávání. Díky jasným povelům a fyzickému oddělení pracovních prostor šetří tým čas, což vede k vyšším šancím na přežití.
20
Česky
1201-1018
1 (19.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Zasypaní bez vyhledávače
Postup pro doprovodnou záchranu v případě plně zasypaných bez vyhledávačů.
 
19
Česky
1201-1041
1 (21.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Způsoby nošení lavinového vyhledávače
Jak nosit lavinový vyhledávač bezpečným způsobem.
21
Česky
1201-1006
1 (19.11.2019)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily
Základní systém vykopávání, tzv. dopravníkový pás
Základní systém při vykopávání, tzv. dopravníkový pás, umožňuje efektivní výkop zasypaného subjektu již po velmi minimálním záchranářskému výcviku. 
Systém je optimalizován pro průměrnou hloubku zasypání. Speciální případy lze řešit efektivněji s plnou verzí tzv. dopravníkového pásu.
21
Česky
1201-1010
2 (18.07.2022)
Cena se počítá podle skupiny uživatelů. Vložte prosím do nákupního košíku první prvek a nastavte skupinu uživatelů.
Detaily