Избор на потребителска група

Първа помощ / Планинска медицина

9 / 9 Елемента
AvaLife Другарска помощ BLS
23
Български
1216-1186
2 (10.02.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
AvaLife Другарска помощ-напреднали и Организирано планинско спасяване BLS
23
Български
1216-1185
2 (10.02.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
AvaLife Организирано планинско спасяване ALS
23
Български
1216-1184
2 (10.02.2021)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Медицинската помощ започва, докато откопаването на пострадалия продължава
При затрупване в лавина, шансовете за оцеляване драстично намаляват - 2% на минута. Поради тази причина медицинската помощ започва веднага след разкриването на главата и гръдния кош, докато останалата част от тялото продължава да се откопава.
14
Български
1201-1103
13 (10.12.2023)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Обръщане на пострадалият по гръб за да се направи правилно CPR
В много от случаите затрупаните в лавина са обърнати с лицето надолу. Това се явява като едно допълнително затруднение за спасителите, които трябва да направят оценка на състоянието и да окажат помощ на пострадалия възможно най-бързо, след като разкрият главата и гръдният кош.
16
Български
1201-1101
11 (10.12.2023)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Оказване на помощ, наблюдаване и грижа за пострадалия на безопасно място
Оказване на помощ на затрупан в лавина, докато сте в лавинното поле.
14
Български
1201-1106
18 (10.12.2023)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Преместване на пострадалия извън нишата в началото на снежния конвейер
Последователност от действия и решения при преместване на пострадал в лавина извън нишата в началото на снежния конвейер.
14
Български
1201-1105
15 (10.12.2023)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Първоначална медицинска оценка на затрупан в лавина
Важни първоначални стъпки за оценка на състоянието на затрупан в лавина.
16
Български
1201-1102
8 (10.12.2023)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Първоначално обдишване
Последователност от действия при първоначално обдишване от спасители, обучени да следват BLS алгоритъма.
14
Български
1201-1104
14 (10.12.2023)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли