Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Къде да се копае, когато е невъзможно попадение със сонда

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Процедури за претърсване и откопаване, когато е невъзможно Попадение поради: дълбочината на затрупване или когато снежните отлагания са смесени с дървета, камъни или лед.
17
1201-1040
6 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.