Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Самопроверка на уреда и нивото на батериите

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Информация за изправноста на уреда и нивото на батериите.
22
1201-1005
15 (17.06.2020)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.