Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Фази при търсене

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Един общ план, който ни показва четирите фази при търсене с лавинен уред - спасяване при лавинно нещастие. Последователност от действия, които ни дават възможност за провеждане на успешно и систематично претърсване за затрупан.
21
1201-1012
14 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.