Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Позициониращо Сондиране - Правоъгълно Спираловидно

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Определяне на позицията на затрупаният с няколко попадения в сондираща спирала, което ни дава възможност да намерим правилната начална точка и позиционирането на Снежния конвейер. Това помага за избягване на ненужните физически усилия и по бързо достигане до главата на затрупаният.
16
1201-1043
10 (04.12.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.