Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Няколко затрупани

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Последователност от действия, когато разрешаваме случай с няколко затрупани, като използваме функцията Маркиране.
21
1201-1011
10 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.