Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Дължина на Снежния Конвейeр

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Определяне на оптималната дължина на конвейeра на базата на дълбочината на затрупване и наклона на склона.
17
1201-1033
8 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.