Избор на потребителска група
Промяна зададена конфигурация
Зареждане на преглед
Не възможен преглед

Затрупан - без лавинен уред

Зареждане на преглед
Не възможен преглед
Претърсване за затрупан, който е без лавинен уред. Последователност от различни процедури, когато спасителите са малко или при наличие на достатъчно за по обстойно претърсване.
17
1201-1041
15 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.