Избор на потребителска група

Спасяване при лавинно нещастие

55 / 55 Елемента
Recco - Грубо претърсване
Начално Грубо сондиране с Recco апарат.
14
Български
1201-1052
10 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Грубо претърсване [Напреднали]
Recco Грубо претърсване - Напреднали
14
Български
1201-1062
14 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Екип от двама спасители
Стратегии за претърсване с Recco - екип от двама спасители.
14
Български
1201-1057
7 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Няколко затрупани
Стратегии за претърсване с Recco, когато има няколко затрупани.
14
Български
1201-1058
7 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Няколко спасители
Стратегии за претърсван с Recco с няколко спасители.
14
Български
1201-1056
8 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Няколко спасители [Напреднали]
Разширени техники за претърсване с Recco - няколко спасители.
14
Български
1201-1061
14 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Подготовка преди търсене
Предварителни стъпки преди да започне Recco претърсване.
15
Български
1201-1051
8 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Претърсване в непосредствена близост до Линията на сондиране
Recco претърсване в непосредствена близост до Линията на сондиране.
14
Български
1201-1063
9 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Претърсване в непосредствена близост до други спасители
Recco претърсване в близост до други спасители.
14
Български
1201-1064
8 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Претърсване за далеко затрупани
Recco претърсване за други далеко затрипани.
14
Български
1201-1065
9 (02.12.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Проверка на апарата и батериите
Проверка на Recco апарата и процедура за зареждане на батериите.
15
Български
1201-1050
7 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Търсене на сигнал
Recco  - Действия при търсене на сигнал и всички важни детайли относно ширината на претърсваната ивица и търсе при наклонен терен.
14
Български
1201-1049
15 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Търсене на сигнал (Напреднали)
Разширени техники за претърсване с Recco.
14
Български
1201-1059
14 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Уцелване
Уцелване използвайки техниката - правоъгълно спираловидно сондиране.
14
Български
1201-1054
8 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Фази при претърсване/Общ изглед
Общ изглед на фазите при претърсване с Recco апарат.
14
Български
1201-1055
9 (02.12.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Recco - Фино претърсване
Фино претърсване с Recco апарат.
14
Български
1201-1053
9 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Авариен план
Протокол, който да ни доведе до един успешен край, приложим при другарска помощ.
18
Български
1201-1044
12 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Дължина на Снежния Конвейeр
Определяне на оптималната дължина на конвейeра на базата на дълбочината на затрупване и наклона на склона.
17
Български
1201-1033
8 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Затрупан - без лавинен уред
Претърсване за затрупан, който е без лавинен уред. Последователност от различни процедури, когато спасителите са малко или при наличие на достатъчно за подробно претърсване.
17
Български
1201-1041
14 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Избягване на смущения
Важни предпазни мерки как да се избягват смущенията, когато се работи в режими - Приемане/Предаване.
19
Български
1201-1008
16 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Как да се тълкува.....
Как да успеете да разчете правилно индикациите за разстояние и да изградите "Въображаема карта" на спасителния сценарий, в случаи с няколко затрупани използвайки информацията от уреда, е ключът за успешния край. Правилното разбиране на ситуацията позволява да се вземат правилните решения отнесено към най-добрите стратегии за търсене и спасяване.
19
Български
1201-1019
12 (08.09.2020)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Къде да се копае, когато е невъзможно попадение със сонда
Процедури за претърсване и откопаване, когато е невъзможно Попадение поради: дълбочината на затрупване или когато снежните отлагания са смесени с дървета, камъни или лед.
17
Български
1201-1040
6 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Лична спасителна екипировка
Задължителната лична спасителна екипировка на всеки един, когато се работи в лавинен терен.
19
Български
1201-1007
12 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Микро Кутия
Решаване на сложен случай с няколко затрупани по време на претърсване, когато цифровият подход не е ефективен.
16
Български
1201-1048
6 (02.12.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Начини за носене
Как да се носи лавинния уред, правилно и сигурно.
19
Български
1201-1006
10 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Няколко затрупани
Последователност от действия, когато разрешаваме случай с няколко затрупани, като използваме функцията Маркиране.
19
Български
1201-1011
10 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Няколко затрупани - Стратегия за търсене
Порцедури за разрешаване на случаи с няколко затрупани, като използваме лавинен уред. Да се разчита на функциите на уреда, като първи избор ефикасността на функцията Маркиране, която ще ни помогне да определим на базата на един сигурен критерии, кога трябва да преминем към други алтернативни методи за претърсване като: Претърсване на Микро Ивици или Метод на Три кръга.
17
Български
1201-1020
11 (27.04.2020)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Няколко спасители при фази: Фино претърсване и Уцелване
Успешното използване на ресурсите, когато разполагаме с много спасители за приключване на последните две фази при претърсване. Благодарение на ясните команди и физическото разпределение на работните пространства, екипът спестява време и повишава шансовете за оцеляване.
18
Български
1201-1018
7 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Оптимизиране на шансовете за оцеляване на всичките затрупани
Как да постигнем възможно най-добрите резултати за най-кратко време, кого разполагаме с малко на брой спасители. Осланяйки се на броя на затрупаните, особенности на терена и информацията за жизненоважните данни, как да подредим последователноста от действия ни. Което ще ни доведе до един успешен край. Затрупаните с висок шанс за оцеляване, които изискват малък ресурс, са с приоритет.
16
Български
1201-1046
7 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Оптимизиране шансовете за оцеляване (Дълбочина на Затрупване)
Как да постигнем най-добри резултати за най-кратко време, когато разполагаме с малък на брой спасители? Когато затупаните са на плитко или не толкова дълбоко изискват по малко спасители и имат по голям шанс за оцеляване. Съветът е да насочим усилията си към тях преди да започнем откопаването на дълбоко затрупаните, които изискват по вече спасители и в същото време техните шансове за оцеляване остават много ниски.
17
Български
1201-1039
6 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Откопаване - Снежен Конвейер
Обикновен - Снежен конвейер, който ни позволява да откопаем затрупания, веднага след едно начално спасително обучение. Техниката е пригодена за една осреднена дълбочина на затрупване. При особенните случаи е добре да се приложи много по успешно пълната версия на техниката.
19
Български
1201-1010
17 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Подход към летището
Сходни гледни точки между различните фази при претърсване с лавинен уред и приземяването на самолет, включващо много важни детайли, като: баланс между скорост и прецизност при претърсване, разстоянието между уреда и снежната повърхност.
19
Български
1201-1009
18 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Позициониращо Сондиране - Правоъгълно Спираловидно
Определяне на позицията на затрупаният с няколко попадения в сондираща спирала, което ни дава възможност да намерим правилната начална точка и позиционирането на Снежния конвейер. Това помага за избягване на ненужните физически усилия и по бързо достигане до главата на затрупаният.
16
Български
1201-1043
10 (04.12.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Предпазно и спешно обурудване
Предпазно и спешно оборудване, което се използва при навлизане в лавиноопасен терен.
19
Български
1201-1004
11 (17.06.2020)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Претърсване на Микро Ивици (динамично)
Решаване на сложни случаи, когато има няколко затрупани чрез адаптиране алтернативни стратегии за търсене.
17
Български
1201-1037
4 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Проверка на уреда и батериите
Информация за изправноста на уреда и нивото на батериите.
19
Български
1201-1005
13 (17.06.2020)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Смущения: Разбиране, Откриване, Разрешаване
Разбираме какъв е проблема на базата на смущения, как да различим реален от измамен сигнал и как да търсим в зони с много смущения.
17
Български
1201-1031
7 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейeр: Оптималният брой спасители-лопатари
Определяне на оптималният брой спасители-лопатари в конвейeра при откопаване.
17
Български
1201-1035
9 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейeр: Отсичане на блокчета
Отсичане на блокчета в случай, когато снежните отлагания са прекалено твърди за да бъдат изгребвани или откопавани.
17
Български
1201-1027
6 (05.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейeр: Прехвърляне на снега
Организация при откопаване и определяне на широчината на снежния конвейeр.
17
Български
1201-1022
7 (27.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейeр: Първи визуален контакт
Процедури след първия визуален контакт с пострадалият.
17
Български
1201-1028
7 (05.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейeр: Ръководител
Критерии, кога е наложително да се назначи ръководител.
17
Български
1201-1034
11 (20.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейeр: Смяна
Смяна на спасителите в снежния конвейeр с цел избягване на ранната умора и гарантиране на дълготрайна ефективност при копане.
17
Български
1201-1024
5 (27.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейер: Начало / Подреждане на спасителите
Най-добрата техника за откопаване на затрупани с много ясни инструкции за подредбата на спaсителите и къде да започне копането.
17
Български
1201-1021
9 (27.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Снежен Конвейер: Разчистване на откопаното
Разчистване на откопаният сняг в края на конвейера по един ефективен начин, така че да не се компрометира положителния резултат на работния процес.
17
Български
1201-1025
7 (27.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Сондиране: Локално сондиране - правоъгълно спираловидно
Техника Локално сондиране, представена в детайли.
15
Български
1201-1067
9 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Сондиране: маркирана площ - Грубо сондиране
Техники при Грубо сондиране.
15
Български
1201-1068
13 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Сондиране: маркирана площ - Фино сондиране
Техники при Фино сондиране.
15
Български
1201-1069
14 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Спешно обаждане
Съобщение за нещастен случай към ПСС.
18
Български
1201-1015
16 (07.09.2020)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Стратегия при сондиране - последователност от действия
Систематична последователност от действия при сондиране.
15
Български
1201-1066
9 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Съотношение между Скорост, Прецизност и Решение
Изследване което ни дава възможност да съпоставим всеки отделен елемент по време на претърсването в отделните аспекти: Скорост, Прецизност и Решение, които от друга страна са ключовите елементи за създаване на стратегия. За натренирани спасители, разбирането и осъзнаването на тези три елемента и взаймовръзката им е много важно за вземането на едно крайно решение.
16
Български
1201-1045
5 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Съотношението между скорост и прецизност
Идеалното съотношение между скорост и прецизност при претърсване, което ни води до един успешен край. Бързо, колкото е възможно и прецизно, колкото е необходимо.
18
Български
1201-1016
11 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Фази при претърсване
Един общ план, който ни показва четирите фази за претърсване с лавинен уред - спасяване при лавинно нещастие. Последователност от действия, които ни дават възможност за провеждане на успешно и систематично претърсване за затрупан.
19
Български
1201-1012
11 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Фино претърсване НА КРЪСТ
Техника за претърсване с лавинен уред, за да се намали колкото е възможно площа преди да започне сондиране.
19
Български
1201-1017
11 (19.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли
Фино претърсване в Кръг
Прецизна техника за фино претърсване при търсене на дълбоко затрупан. Когато той е се намира в явни дълбочини в терена, тесни дерета или цепнатини.
16
Български
1201-1047
14 (21.11.2019)
Цената се определя спрямо групата и принадлежноста.
За калкулиране на цената сложете един елемент в количката и изберете група и принадлежност.
Детайли